Runsten Vg152, L1966:2410 i Eggvena
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Gunnvôr reisti stein þenna eptir Kana, bónda sinn, þegn harða góðan. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, gnejs, 2,25 m hög, 2 m bred (NÖ-SV) och 0,25 m tjock. Runhöjd 18-25 cm. Inskrift på den mot NV vettande sidan. Stenen lutar 20 grader mot SÖ. Enligt Västergötlands runinskrifter lyder inskriften:"Gunnvar reste denna sten efter Kane, sin make, en mycket god tägn." En modern kopia av Vg 152, men något mindre till storleken, står rest i Hönsäters trädgård, Österplana socken."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Eggvena socken i Herrljunga kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Flack moränmark. Väggren."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"0,3 m NÖ om landsväg vid en punkt 12 m NV skärning landsväg-kraftledning, 27 m NV om brukningsväg och 95-99 m över havet."
Vill du se flera runstenar i Eggvena socken eller Herrljunga kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.082336
Longitud: 12.892131
Lämnings-ID: L1966:2410
Riksantikvarieämbetets ID: Eggvena 4:1
Sveriges runinskrifter: Vg152, (Västergötlands runinskrifter))
Plats: Håkansgården
Placering:
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Herrljunga
Socken: Eggvena
Riksantikvarieämbetets information: » L1966:2410