Runsten L1966:2410 i Eggvena ūüá¨ūüáß
Foto av Runsten L1966:2410 i Eggvena
Foto av Runsten L1966:2410 i Eggvena
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Gunnv√īr reisti stein √ĺenna eptir Kana, b√≥nda sinn, √ĺegn har√įa g√≥√įan. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, gnejs, 2,25 m h√∂g, 2 m bred (N√Ė-SV) och 0,25 m tjock. Runh√∂jd 18-25 cm. Inskrift p√• den mot NV vettande sidan. Stenen lutar 20 grader mot S√Ė. Enligt V√§sterg√∂tlands runinskrifter lyder inskriften:"Gunnvar reste denna sten efter Kane, sin make, en mycket god t√§gn." En modern kopia av Vg 152, men n√•got mindre till storleken, st√•r rest i H√∂ns√§ters tr√§dg√•rd, √Ėsterplana socken."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Eggvena socken i Herrljunga kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Flack moränmark. Väggren."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"0,3 m N√Ė om landsv√§g vid en punkt 12 m NV sk√§rning landsv√§g-kraftledning, 27 m NV om brukningsv√§g och 95-99 m √∂ver havet."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.082336
Longitud: 12.892131
Lämnings-ID: L1966:2410
Riksantikvarieämbetets ID: Eggvena 4:1
Sveriges runinskrifter: Vg152 (Västergötlands runinskrifter))
Plats: Håkansgården
Placering:
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: √Överkan
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Herrljunga
Socken: Eggvena
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/ecc9445f-2089-41e0-8d8c-8270eb380a59