Runsten Vg151, L1966:2408 i Eggvena
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Véfastr reisti stein þenna eptir Vífa, harða góðan þegn. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, gnejs 1,35 m hög, 1,15 m bred vid basen (V-Ö) och 0,2 m tjock. Runhjöd 15-17 cm. Inskrift på den mot S vettande sidan. Stenen står löst uppställd och dess övre del hålls fast mot kyrkoväggen med en järnkrampa. Enligt Västergötlands runinskrifter är ristningen tydlig, djup och jämn och lyder:"Vifast reste denna sten efter Vive, en mycket god tägn.""
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Eggvena socken i Herrljunga kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Kyrkogård "
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
" 0,5 m Ö om vapenhusets SV hörn på Eggvena kyrka."
Vill du se flera runstenar i Eggvena socken eller Herrljunga kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.087378
Longitud: 12.893013
Lämnings-ID: L1966:2408
Riksantikvarieämbetets ID: Eggvena 2:1
Sveriges runinskrifter: Vg151, (Västergötlands runinskrifter))
Plats: Eggvena kyrka
Placering: På kyrkogården.
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Herrljunga
Socken: Eggvena
Riksantikvarieämbetets information: » L1966:2408