Runsten L1964:529 i Remmene ūüá¨ūüáß
Foto av Runsten L1964:529 i Remmene
Foto av Runsten L1964:529 i Remmene
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runstenen, fragment av, röd granit, 1,35 m lång, 0,6 m bred och 0,35 m tjock. Stenen ligger uppallad mot jordfast block och har svagt skönjbara runor och slingor på den svagt välvda ovansidan (se skissen i inventerinsbokuppslaget). Stenen anvisad av Erik Korpås, Venevalla , Remmene. Fragmentet är inte omnämnt i Västergötlands runinskrifter. Enligt revideringsinventeringen 1983 är runorna numera ifyllda med röd färg."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Remmene socken i Herrljunga kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Småkuperad moränmark. Hagmark, betesmark."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"2 m S om s√§mre brukningsv√§g (√Ė-V) , 22 m √Ė om gr√§ns och 45 m VNV om gr√§nsf√∂rgrening."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.052209
Longitud: 12.931174
Lämnings-ID: L1964:529
Riksantikvarieämbetets ID: Remmene 34:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: √Överkan
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Herrljunga
Socken: Remmene
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/a9b02724-804d-43ef-b756-c59a27155806