Runsten Vg156, L1964:1177 i Remmene
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"§A Þorbjôrn reisti stein þenna eptir Þóri, bróðurson sinn, §B harða góðan svein. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, grå granit, 1,6 m hög, 0,62 m bred (NV-SÖ) och 0,15-0,33 m tjock. Runhöjd 11-14 cm. Enligt Västergötlands runinskrifter flyttades stenen till sin nuvarande plats 1937, ca 10 m från en plats utanför korets SÖ hörn. Stenen har djup och tydlig ristning på två sidor. Ett ristat, ornamentalt kors pryder den sida, som bär inskriftens avslutning. Inskriften lyder:"Torbjörn reste (denna) sten efter Tore, sin brorson, en mycket dugande sven." Enligt reviderings inventeringen 1983 är en liljesten (?) 5 m 90 gon om runstenen. Den står lutad mot kyrkogårdsmuren, 0,95 m hög, 0,7 m bred och 0,15 m tjock."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Remmene socken i Herrljunga kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Kyrkogården"
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"0,7 m SÖ om NÖ korväggen på kyrkan."
Vill du se flera runstenar i Remmene socken eller Herrljunga kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.06295
Longitud: 12.952324
Lämnings-ID: L1964:1177
Riksantikvarieämbetets ID: Remmene 6:1
Sveriges runinskrifter: Vg156, (Västergötlands runinskrifter))
Plats: Remmene kyrka
Placering: På kyrkogården.
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Herrljunga
Socken: Remmene
Riksantikvarieämbetets information: » L1964:1177