Runsten L1959:1640 i Eggvena
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runristning, sentida, på upprest sten, 1,5 m h, 0,7 m br (N-S) och 0,5 m tj. På den mot Ö vettande sidan är en slipad yta, 1,2 m h och 0,5 - 0,6 m br. Ristningen är på ovandelen i en halvcirkelform med 10-12 cm höga runor, imålade med röd färg. Påträffad i samband med inventering av vattenanknutna lämningar inom projektet "VaKul", Vattenförvaltning och Kulturmiljö - planeringsunderlag för Västerhavets vattendistrikt."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Eggvena socken i Herrljunga kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Flack S sluttning av lerig moränhöjd. Tomtmark."
Vill du se flera runstenar i Eggvena socken eller Herrljunga kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.088733
Longitud: 12.895408
Lämnings-ID: L1959:1640
Riksantikvarieämbetets ID: Eggvena 39
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Övrig kulturhistorisk lämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Herrljunga
Socken: Eggvena
Riksantikvarieämbetets information: » L1959:1640