Runsten L1959:1640 i Eggvena ūüá¨ūüáß
Foto av Runsten L1959:1640 i Eggvena
Foto av Runsten L1959:1640 i Eggvena
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runristning, sentida, p√• upprest sten, 1,5 m h, 0,7 m br (N-S) och 0,5 m tj. P√• den mot √Ė vettande sidan √§r en slipad yta, 1,2 m h och 0,5 - 0,6 m br. Ristningen √§r p√• ovandelen i en halvcirkelform med 10-12 cm h√∂ga runor, im√•lade med r√∂d f√§rg. P√•tr√§ffad i samband med inventering av vattenanknutna l√§mningar inom projektet "VaKul", Vattenf√∂rvaltning och Kulturmilj√∂ - planeringsunderlag f√∂r V√§sterhavets vattendistrikt."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Eggvena socken i Herrljunga kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Flack S sluttning av lerig moränhöjd. Tomtmark."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.088733
Longitud: 12.895408
Lämnings-ID: L1959:1640
Riksantikvarieämbetets ID: Eggvena 39
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bed√∂mning: √Ėvrig kulturhistorisk l√§mning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Herrljunga
Socken: Eggvena
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/d7072c1e-304a-4ac6-8c01-05fc44b88063