Runristning DRSvK96;36, L1989:9282 i Helsingborgs
Arkeologisk beskrivning av runristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runristning. På takstolsbjälkarna, bestående av ca 20 runor. De är alla anbringade mot Ö och har koncentrerats till S sidan av takstolskonstruktionen. Endast 3 märken finns på N sidans sparrvirke. På S sidan uppträder de parvis. För ytterligare information se inskannat bokuppslag under Referenser."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runristningens geografiska plats
Runristningen finns i Helsingborgs socken i Helsingborg kommun (Skåne län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Den romanska kyrkans takstol."
Vill du se flera runstenar i Helsingborgs socken eller Helsingborg kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 56.000447
Longitud: 12.765254
Lämnings-ID: L1989:9282
Riksantikvarieämbetets ID: Helsingborg 50:1
Sveriges runinskrifter: DRSvK96;36,
Plats: Raus kyrka
Placering: I kyrkans takkonstruktion.
Föremål: Träinskrift
Material: Trä
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Övrig kulturhistorisk lämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Skåne
Kommun: Helsingborg
Socken: Helsingborgs
Riksantikvarieämbetets information: » L1989:9282