Hällristning L1988:8114 i Helsingborgs
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runinskrift, sentida. På ett 0.3 m h och 0.6x0.9 m st block. Runorna är 6-7 cm h och huggna i V-formad profil. Stenen har enligt uppgift flyttats dit av en lastbilschaufför."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Helsingborgs socken i Helsingborg kommun (Skåne län).
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"I sockengräns, omedelbart VSV om infartsväg."
Vill du se flera runstenar i Helsingborgs socken eller Helsingborg kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 56.031832
Longitud: 12.766015
Lämnings-ID: L1988:8114
Riksantikvarieämbetets ID: Välluv 32:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Övrig kulturhistorisk lämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Skåne
Kommun: Helsingborg
Socken: Helsingborgs
Riksantikvarieämbetets information: » L1988:8114