Runsten L2001:3507 i Hedemora
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, röd sandsten, 1,63 m h och 1-1,03 m br och 0.08-0.12 m tj. Stenens yta är starkt trampsliten och nött, samt försedd med två hål, 0,06 respektive 0,04 m diam. Baksidan är råhuggen. Stenen har tidigare legat på Hedemora kyrkogård, i den NV stigluckan mot kyrkogatan, där den av Trotzig omtalats såsom sannolikt varande en runsten, som varit uppställd på Kapellbacken (jämför RAÄ-nr 38), enligt uppgift i Petrus Uglas "Näsgårds län i Dalarna i forna tider" 1734. 1 juni 1987 inleddes en undersökning av stenen genom Åke Hyenstrand, biträdd av Erik Axelsson, Barbro Eriksson och Lennart Serenius. I samband härmed lyftes stenen och rengjordes, samt undersöktes av avdelningsdirektör Helmer Gustavsson från Riksantikvarieämbetets runverk. Undersökningen, som bör betraktas som preliminär, ledde till att svaga antydningar till ett skriftband och en stapel av runkaraktär kunde observeras i övre delens vänstra parti. Stenen rengjordes slutgiltigt i juli 1987 och placerades i kyrkans vapenhus. Svaga antydningar till ristningar imålades med vit vattenfärg."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Hedemora socken i Hedemora kommun (Dalarnas län).
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"I vapenhus i Hedemora Kyrka."
Vill du se flera runstenar i Hedemora socken eller Hedemora kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 60.277507
Longitud: 15.991784
Lämnings-ID: L2001:3507
Riksantikvarieämbetets ID: Hedemora 30:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Dalarnas
Kommun: Hedemora
Socken: Hedemora
Riksantikvarieämbetets information: » L2001:3507