Runsten L2001:3507 i Hedemora ūüá¨ūüáß
Foto av Runsten L2001:3507 i Hedemora
Foto av Runsten L2001:3507 i Hedemora
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, r√∂d sandsten, 1,63 m h och 1-1,03 m br och 0.08-0.12 m tj. Stenens yta √§r starkt trampsliten och n√∂tt, samt f√∂rsedd med tv√• h√•l, 0,06 respektive 0,04 m diam. Baksidan √§r r√•huggen. Stenen har tidigare legat p√• Hedemora kyrkog√•rd, i den NV stigluckan mot kyrkogatan, d√§r den av Trotzig omtalats s√•som sannolikt varande en runsten, som varit uppst√§lld p√• Kapellbacken (j√§mf√∂r RA√Ą-nr 38), enligt uppgift i Petrus Uglas "N√§sg√•rds l√§n i Dalarna i forna tider" 1734. 1 juni 1987 inleddes en unders√∂kning av stenen genom √Öke Hyenstrand, bitr√§dd av Erik Axelsson, Barbro Eriksson och Lennart Serenius. I samband h√§rmed lyftes stenen och rengjordes, samt unders√∂ktes av avdelningsdirekt√∂r Helmer Gustavsson fr√•n Riksantikvarie√§mbetets runverk. Unders√∂kningen, som b√∂r betraktas som prelimin√§r, ledde till att svaga antydningar till ett skriftband och en stapel av runkarakt√§r kunde observeras i √∂vre delens v√§nstra parti. Stenen rengjordes slutgiltigt i juli 1987 och placerades i kyrkans vapenhus. Svaga antydningar till ristningar im√•lades med vit vattenf√§rg."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Hedemora socken i Hedemora kommun (Dalarnas län).
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"I vapenhus i Hedemora Kyrka."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 60.277507
Longitud: 15.991784
Lämnings-ID: L2001:3507
Riksantikvarieämbetets ID: Hedemora 30:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Dalarnas
Kommun: Hedemora
Socken: Hedemora
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/547279d4-1a47-4850-aa41-ab210b307c66