Runsten L1944:463 i Nora ūüá¨ūüáß
Foto av Runsten L1944:463 i Nora
Foto av Runsten L1944:463 i Nora
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"... l√©t h√īggva ... sik sjalfan, Englandsfari, afi kunu-s. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, fragmentarisk, nedre del, r√∂dgr√• granit, 0,65 m h√∂g, 0,7 m bred (NN√Ė-SSV) och 0,3 m tjock. Runh√∂jd 6-7 cm. Enligt upplands runinskrifter lyder inskrift p√• V sidan:"..l√§t hugga (stenen) efter sig sj√§lv, Englandsfararen, ...morfar (eller farfar)." N d√§rom liten tall, 0,15 m tjock. RA√Ą-skylt av metall ngt b√∂jd. Uppm√•lad 1988."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Nora socken i Heby kommun (Uppsala län).
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"4,5 m √Ė om landsv√§g och 4 m NN√Ė om utfart samt 1 m V om brukningsv√§g."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 60.080617
Longitud: 16.880403
Lämnings-ID: L1944:463
Riksantikvarieämbetets ID: Nora 55:1
Sveriges runinskrifter: U1181 (Upplands runinskrifter)
Plats: Lilla runhällen, råsbo
Placering:
Föremål: Fragment av runsten
Material: Rödgrå granit
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: √Överkan
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Heby
Socken: Nora
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/699b6911-4c50-4665-bdbe-ac2395c8c51f