Runsten U1181, L1944:463 i Nora
Foto av Runsten U1181, L1944:463 i Nora
Foto av Runsten U1181, L1944:463 i Nora
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"... lét hôggva ... sik sjalfan, Englandsfari, afi kunu-s. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, fragmentarisk, nedre del, rödgrå granit, 0,65 m hög, 0,7 m bred (NNÖ-SSV) och 0,3 m tjock. Runhöjd 6-7 cm. Enligt upplands runinskrifter lyder inskrift på V sidan:"..lät hugga (stenen) efter sig själv, Englandsfararen, ...morfar (eller farfar)." N därom liten tall, 0,15 m tjock. RAÄ-skylt av metall ngt böjd. Uppmålad 1988."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Nora socken i Heby kommun (Uppsala län). Du bör kunna besöka den med stöd av Allemansrätten eftersom den inte befinner sig på privat tomt eller inuti en byggnad.
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"4,5 m Ö om landsväg och 4 m NNÖ om utfart samt 1 m V om brukningsväg."
Vill du se flera runstenar i Nora socken eller Heby kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 60.080617
Longitud: 16.880403
Lämnings-ID: L1944:463
Riksantikvarieämbetets ID: Nora 55:1
Sveriges runinskrifter: U1181, (Upplands runinskrifter)
Plats: Lilla runhällen, råsbo
Placering:
Föremål: Fragment av runsten
Material: Rödgrå granit
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Heby
Socken: Nora
Riksantikvarieämbetets information: » L1944:463