Runsten U1180, L1944:2231 i Östervåla
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"... ... ... "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, av ljus sandsten, flat huggen framsida. Stenen är 0,9 m hög, 0,55 m bred och 0,1-0,15 m tjock. Invid runstenen finns en skylt med följande text: "Upplandsruninskrifter 1180. Runsten från 1000-talet e. Kr. Inskriftensaknar språklig mening. De flesta tecknen ser ut som runor, men förefaller slumpmässigt ditsatta. Runstenen har varit känd sen1600-talet. Den fick sin nuvarande plats 1940 efter att ha flyttats kortare sträckor i samband med olika vägbyggen."Se skiss i inventeringshandlingarna. Uppmålad 1988."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Östervåla socken i Heby kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"SV-sluttningen av flack moränhöjd Ö om bäckfåra. Grönområde."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"23 m SSÖ om SÖ hörnet av ICA-butik och ca 45-50 m Ö om bro."
Vill du se flera runstenar i Östervåla socken eller Heby kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 60.183977
Longitud: 17.192482
Lämnings-ID: L1944:2231
Riksantikvarieämbetets ID: Östervåla 10:1
Sveriges runinskrifter: U1180, (Upplands runinskrifter)
Plats: Åby
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Ljusröd sandsten
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Heby
Socken: Östervåla
Riksantikvarieämbetets information: » L1944:2231