Runsten U1176, L1944:52 i Huddunge
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Gillaug ok Fundinn létu reisa stein at Þóri, bróður sinn, ok Eilífr/Eileifr at(?)/ok mág. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, av röd granit, 1,85 m hög och 1,1 m bred (Ö-V) och 0,20-0,35m tjock. Runhöjd 6 cm. Inskrift på den mot S vända sidan Enligt Upplands runinskrifter lyder inskriften:"Gillög och Funnen läto resa stenen efter Tore, sin broder, och Eliv efter sin svåger (måg)." Se skiss i inventeringsboken. Restes på bättre grund 1951. Uppmålad 1988."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Huddunge socken i Heby kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Åkerholme i huvuddalgång S om å."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"10 m SV om åkerkant och 3 m SÖ om åkerkant."
Ofta finns det berättelser, historier, sägner och rykten kring en lämning. I enstaka fall har de nedtecknats och sparats tillsammans med alla fakta. Så här står det om Runsten U1176, L1944:52 i Huddunge:
"Enligt tradition har stenen en gång flyttats till en gård i Huddunge by och användes som trappsten. Stenen låg dock inte stilla utan flyttade på sig var natt. Därför ställdes stenen tillbaks på den ursprungliga platsen.Traditionen är allmänt känd och berättad av t ex Hallin i Mellbo vid 1960 års inventering och av Roland Persson, Huddunge by, mfl vid 1990 års inventering. "
Vill du se flera runstenar i Huddunge socken eller Heby kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 60.033599
Longitud: 16.966097
Lämnings-ID: L1944:52
Riksantikvarieämbetets ID: Huddunge 12:1
Sveriges runinskrifter: U1176, (Upplands runinskrifter)
Plats: Huddunge by
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Rödgrå finkornig granit
Runristare: Öpir 1 (A)
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Heby
Socken: Huddunge
Riksantikvarieämbetets information: » L1944:52