Runsten U1175, L1944:930 i Vittinge
Foto av Runsten U1175, L1944:930 i Vittinge
Foto av Runsten U1175, L1944:930 i Vittinge
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, grå granit, 1,35 m hög, 0,85 m bred (NNV-SSÖ) och 0,3 m tjock. Den ristade sidan vetter åt VSV. Tecken, dock ej runor, finns i slingan. Bildristningen anses vara kopia av U1163 (Drävle i Altuna). Uppmålad 1986."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Vittinge socken i Heby kommun (Uppsala län). Du bör kunna besöka den med stöd av Allemansrätten eftersom den inte befinner sig på privat tomt eller inuti en byggnad.
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"SV kanten av sandhöjd. Åkerkant."
Vill du se flera runstenar i Vittinge socken eller Heby kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.92904
Longitud: 16.977853
Lämnings-ID: L1944:930
Riksantikvarieämbetets ID: Vittinge 17:2
Sveriges runinskrifter: U1175, (Upplands runinskrifter)
Plats: Stora ramsjö
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Gråröd granit
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Heby
Socken: Vittinge
Riksantikvarieämbetets information: » L1944:930