Runsten U1174, L1944:754 i Vittinge
Foto av Runsten U1174, L1944:754 i Vittinge
Foto av Runsten U1174, L1944:754 i Vittinge
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Gunn... lét reisa stein þenna at Bjarngeir, son sinn, ok ..., fôður sinn ... ... ... "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, grå granit, 1,75 m hög, 1,6 m bred vid basen (NNV-SSÖ) och 0,35 m tjock. Den ristade sidan vetter åt VSV. Stenen lutar något åt ÖNÖ. Enligt Upplands runinskrifter är linjerna grunda och otympligt ristade, men helhetsintrycket är ståtligt. Enligt Upplands runinskrifter är flera runor nere och i stenens högra kant otydliga och osäkra, men inskriften lyder :"... lät resa denna sten efter Björnger, sin son, och ..., sin fader ...". Uppmålad 1986."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Vittinge socken i Heby kommun (Uppsala län). Du bör kunna besöka den med stöd av Allemansrätten eftersom den inte befinner sig på privat tomt eller inuti en byggnad.
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"SV kanten av sandhöjd. Åkerkant."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Nr 1 5 m NÖ om åkerkant."
Vill du se flera runstenar i Vittinge socken eller Heby kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.929135
Longitud: 16.977812
Lämnings-ID: L1944:754
Riksantikvarieämbetets ID: Vittinge 17:1
Sveriges runinskrifter: U1174, (Upplands runinskrifter)
Plats: Stora ramsjö
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Granit
Runristare: Ovan ristare.
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Heby
Socken: Vittinge
Riksantikvarieämbetets information: » L1944:754