Runsten U1172, L1944:944 i Vittinge
Foto av Runsten U1172, L1944:944 i Vittinge
Foto av Runsten U1172, L1944:944 i Vittinge
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Bjôrn ok þeir brœðr reistu stein þenna eptir Sigbjôrn í Holmi. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, grå granit, 1,68 m hög, 1,2 m bred vid basen (NÖ-SV) och 0,27-0,32 m tjock. Avsmalnande uppåt till en spets. Den ristade sidan vetter åt NV. Uppmålad. Stenen är nedsjunken. Vid senaste uppmätningen ca 1988 togs jord bort framför stenen så att helar istningen syns. Enligt Upplands runinskrifter lyder inskriften:"Björn och hans bröder reste denna sten efter Sigbjörn i Holm.". Enligt Upplands runinskrifter finns en sällsynt runstensornamentik - en trikvetra-figur- placerad på ristningsytans översta del."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Vittinge socken i Heby kommun (Uppsala län). Du bör kunna besöka den med stöd av Allemansrätten eftersom den inte befinner sig på privat tomt eller inuti en byggnad.
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Mycket flack höjd. Lerjord. Tomt."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"2 m SV om SSV hörnet av bostadshus och 7 m S om grusgång."
Vill du se flera runstenar i Vittinge socken eller Heby kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.897847
Longitud: 16.956052
Lämnings-ID: L1944:944
Riksantikvarieämbetets ID: Vittinge 26:1
Sveriges runinskrifter: U1172, (Upplands runinskrifter)
Plats: Holm, sveden
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Grovkornig granit
Runristare: Erik (A)
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Heby
Socken: Vittinge
Riksantikvarieämbetets information: » L1944:944