Runsten U1171, L1944:1604 i Västerlövsta
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten med bildristning men utan runor, gråaktig granit, 2,2 m hög, 1,9 m bred (N-S) vid basen och 0,5 m tjock. Den ristade sidan vetter åt Ö. Lutar något mot V och står lutad mot ett block, vars form påminner om runstenens. Enligt Upplands runinskrifter är ristningen utförd av en mycket skicklig ristare som av någon anledning inte fullföljt med att rista runor i det färdiga runbandet. Uppmålad 1961."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Västerlövsta socken i Heby kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Sänka mellan två moränhöjder. Skogsmark."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"9 m VNV om ägogräns/stig."
Vill du se flera runstenar i Västerlövsta socken eller Heby kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.919536
Longitud: 16.941624
Lämnings-ID: L1944:1604
Riksantikvarieämbetets ID: Västerlövsta 319:1
Sveriges runinskrifter: U1171, (Upplands runinskrifter)
Plats: Axsjö
Placering:
Föremål: Ristad sten
Material: Grå granit
Runristare: Livsten (A)
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Heby
Socken: Västerlövsta
Riksantikvarieämbetets information: » L1944:1604