Runsten U1164, L1944:1620 i Västerlövsta
Foto av Runsten U1164, L1944:1620 i Västerlövsta
Foto av Runsten U1164, L1944:1620 i Västerlövsta
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Ernlaug lét hôggva stein eptir ... ... sinn. Hlífsteinn hjó rúnar. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, granit, 1,66 m hög, 1,60 m bred (NNÖ-SSV) och 0,1-0,25 m tjock. Runhöjd 7-9 cm. Inskrift på den mot VSV vettande sidan. RAÄ-upplysningsskylt är ankringad på en metallstolpe 1 m NV om runstenen. Enligt Upplands runinskrifter lyder inskriften:"Ärnlög lät hugga stenen efter ..., sin ... Livsten högg runorna." Uppmålad 1964. Riktad 1968. Uppmålad 1986."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Västerlövsta socken i Heby kommun (Uppsala län). Du bör kunna besöka den med stöd av Allemansrätten eftersom den inte befinner sig på privat tomt eller inuti en byggnad.
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Grusplan. Gammal vägkorsning."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"14 m ÖNÖ om väg (NNV-SSÖ) vid en punkt 30 m NNV vägkorsning 2 mSSÖ om gammal väg (VSV-ÖNÖ)."
Ofta finns det berättelser, historier, sägner och rykten kring en lämning. I enstaka fall har de nedtecknats och sparats tillsammans med alla fakta. Så här står det om Runsten U1164, L1944:1620 i Västerlövsta:
"Anna-Lisa Johansson, Stentorpsg. 28 B, Västerås, omtalade att hennes mor, Lovisa Söderström f. 1875 sagt att hennes far, Jan-Erik Söderström, f. omkr. 1845 berättat att rundstenen legat framför trappan hos Erik Andersson (senare Richard Ohlsson) i Österbo Jan-Erik Söderström var torpare under Österbo."
Vill du se flera runstenar i Västerlövsta socken eller Heby kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 60.011923
Longitud: 16.840045
Lämnings-ID: L1944:1620
Riksantikvarieämbetets ID: Västerlövsta 54:1
Sveriges runinskrifter: U1164, (Upplands runinskrifter)
Plats: Stora runhällen
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Granit med ljusgula inslag
Runristare: Livsten (S)
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Heby
Socken: Västerlövsta
Riksantikvarieämbetets information: » L1944:1620