Runsten L1939:5711 i Harbo ūüá¨ūüáß
Foto av Runsten L1939:5711 i Harbo
Foto av Runsten L1939:5711 i Harbo
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Rusnsten, U 1177, av r√∂d granit, sekund√§rt uppst√§lld V om den h√∂gliknande stens√§ttning inom gravf√§ltet RA√Ą-nr Harbo 4:1. Runstenen √§r 2 m h ovan jord, 1 m br (NN√Ė-SSV) och 0,6 m tj. S√•v√§l ornametik som runslinga p√• b√•da V och S sidan, dock fr√§mst p√• den V, d√§r √§ven 1 kors ing√•r. Runh√∂jden ca 6 cm. Runstenen flyttades 1924 fr√•n en plats ca 100 m N√Ė om nuvarande, d√§r den legat kullfallen (se RA√Ą-nr Harbo 4:2). Inskrift: "√Ösger och M√§ginbj√∂rn och Litle l√§to resa stenen efter Tobbe, √Ösg√§rds fader. √Ėpir ristade". V√•ren 1990, br√§ndes sopor och annan br√•te inom gravf√§ltet, s√• att ett ca 35 m2 stort omr√•de avbr√§nts och belamrats med f√∂rbr√§nt j√§rnskot mm. Avst√•ndet till runstenen √§r ca 7 m mot S. P√• brandplatsen har stenar eldspr√§ngts och en ev, underliggande stens√§ttning sv√•rt skadats."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Harbo socken i Heby kommun (Uppsala län).
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 60.117753
Longitud: 17.221681
Lämnings-ID: L1939:5711
Riksantikvarieämbetets ID: Harbo 282
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Heby
Socken: Harbo
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/1f5fdf13-0f5f-4755-a880-32abc4dbd803