Hällristning L1944:374 i Nora 🇬🇧
Foto av Hällristning L1944:374 i Nora
Foto av Hällristning L1944:374 i Nora
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Sentida runinskrift i block, 3,5x3 m (NV-SÖ) och 1,7 m h. I sluttande sida mot NÖ är en runinskrift inom en ormslinga 0,8x0,65 m. Ormslingan är ifylld med rödfärg. Se skiss i inv. handlingarna. Enl. uppgift lär en herrgårdsfröken, vars älskade dött, under sin sorg suttit och knackat in runslingan. Hon lär ha hetat Onchterlony."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Nora socken i Heby kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"NÖ-sluttningen av grusås (NV-SÖ). Skogsmark (barrskog)."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"O,5 m VSV om väg."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 60.165425
Longitud: 16.800504
Lämnings-ID: L1944:374
Riksantikvarieämbetets ID: Nora 29:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Övrig kulturhistorisk lämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Heby
Socken: Nora
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/52e87cc5-ad4e-40d4-b1a9-6a7029f882fc