Runsten L1991:9648 i Hästveda
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, uppgift om, 1,5 m l och 0,5 m br. I lastkajen till Hästveda järnvägsstation ligger en runsten. Detta var känt när kajen byggdes på 1800-talet. När kajen renoverades år 1913 påträffades runstenen, men lades sedan in i kajen igen!"
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Hästveda socken i Hässleholm kommun (Skåne län).
Vill du se flera runstenar i Hästveda socken eller Hässleholm kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 56.287419
Longitud: 13.93452
Lämnings-ID: L1991:9648
Riksantikvarieämbetets ID: Hästveda 99:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Möjlig fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Skåne
Kommun: Hässleholm
Socken: Hästveda
Riksantikvarieämbetets information: » L1991:9648