Runristning L1991:9787 i Hästveda 🇬🇧
Även känd som Hästvedastenen
Foto av Runristning L1991:9787 i Hästveda
Foto av Runristning L1991:9787 i Hästveda
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"In manus tuas, Domine, commendo spiritum tuum, Ása. "
Arkeologisk beskrivning av runristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runinskrift, gavelhäll till medeltida kista, 0,68 m h, 0,58 m br och 0,1 m tj. Gavelhällen av gråsten har runinskription. Runhöjd 6-8 cm. Texten tolkas: I dina händer Herre befaller jag Din ande, Åsa. För ytterligare information se inskannat bokuppslag under Referenser."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runristningens geografiska plats
Runristningen finns i Hästveda socken i Hässleholm kommun (Skåne län).
Runristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Vapenhusets N vägg."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 56.280603
Longitud: 13.949663
Lämnings-ID: L1991:9787
Riksantikvarieämbetets ID: Hästveda 24:1
Sveriges runinskrifter: DR350
Plats: Hästveda
Placering: I vapenhuset (Fältex.).
Föremål: Gavelsten i romansk gravkista
Material: Sandsten
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn: Hästvedastenen
Län: Skåne
Kommun: Hässleholm
Socken: Hästveda
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/e31cc817-8c2e-438e-813d-be2eb0d46ae9