Runristning L1991:8135 i Farstorp
Arkeologisk beskrivning av runristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, sentida, 0.9 m h, 0.55 m br och 0.15 m tj. Ristningen består av ett skriftband format som en närmast oval ormslinga med fågelliknande huvud. I bandet är ett 30-tal inristade tecken, varav några utgöres av runor. I fältet inom skriftbandet är några tecken föreställande bl a hammare och städ. Ristningen är målad med röd färg. Stenen är rest i en liten trädgårdskulle. Uppgift om att stenen ursprungligen är funnen vid torpgrund ca 500 m NÖ om nuvarande placering."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runristningens geografiska plats
Runristningen finns i Farstorp socken i Hässleholm kommun (Skåne län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Plant område. Tomtmark, trädgård."
Runristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"18 m SÖ om NÖ hörn av hus."
Vill du se flera runstenar i Farstorp socken eller Hässleholm kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 56.318043
Longitud: 13.867462
Lämnings-ID: L1991:8135
Riksantikvarieämbetets ID: Farstorp 142:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Övrig kulturhistorisk lämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Skåne
Kommun: Hässleholm
Socken: Farstorp
Riksantikvarieämbetets information: » L1991:8135