Runristning L1991:8135 i Farstorp ūüá¨ūüáß
Foto av Runristning L1991:8135 i Farstorp
Foto av Runristning L1991:8135 i Farstorp
Arkeologisk beskrivning av runristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, sentida, 0.9 m h, 0.55 m br och 0.15 m tj. Ristningen best√•r av ett skriftband format som en n√§rmast oval ormslinga med f√•gelliknande huvud. I bandet √§r ett 30-tal inristade tecken, varav n√•gra utg√∂res av runor. I f√§ltet inom skriftbandet √§r n√•gra tecken f√∂rest√§llande bl a hammare och st√§d. Ristningen √§r m√•lad med r√∂d f√§rg. Stenen √§r rest i en liten tr√§dg√•rdskulle. Uppgift om att stenen ursprungligen √§r funnen vid torpgrund ca 500 m N√Ė om nuvarande placering."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runristningens geografiska plats
Runristningen finns i Farstorp socken i Hässleholm kommun (Skåne län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Plant område. Tomtmark, trädgård."
Runristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"18 m S√Ė om N√Ė h√∂rn av hus."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 56.318043
Longitud: 13.867462
Lämnings-ID: L1991:8135
Riksantikvarieämbetets ID: Farstorp 142:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bed√∂mning: √Ėvrig kulturhistorisk l√§mning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Skåne
Kommun: Hässleholm
Socken: Farstorp
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/3fc7aaa4-399a-4b57-97b9-440ced064143