Runsten Sö266, L2014:9560 i Österhaninge
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Jórunnr lét reisa stein at Andvétt, son sinn, ok at Ônundar. Ásbjôrn. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, 1,25 m h, 0,8 m br och 0,1-0,4 m tj (Ö-V). Framsidan vetter mot N. Runtecknen är 5-10 cm h och 2-3 cm djupt inhuggna. Imålad. Stenen lär vara flyttad. Texten tolkas: "Jorun lät resa stenen efter Andtvätt, sin och Anunds son. Asbjörn (ristade)." För skiss se inskannat bokuppslag under Referenser."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Österhaninge socken i Haninge kommun (Stockholms län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Flack sandmark. Gårdsplan."
Vill du se flera runstenar i Österhaninge socken eller Haninge kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.130425
Longitud: 18.184935
Lämnings-ID: L2014:9560
Riksantikvarieämbetets ID: Österhaninge 402:1
Sveriges runinskrifter: Sö266, (Södermanlands runinskrifter))
Plats: Sanda
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Gråsten
Runristare: Åsbjörn (S)
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Haninge
Socken: Österhaninge
Riksantikvarieämbetets information: » L2014:9560