Runsten Sö260, L2014:9333 i Österhaninge
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"... ... reisa stein eptir Jôrund, son sinn, er var vestr með Ulfi, syni Hákonar. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, grå gnejs, ca 2 m h, 0,8 m br (NNV-SSÖ) och 0,4 m tj. Rektangulärt tvärsnitt med relativt jämna sidor och topp. Inskriften vetter åt VSV. Runhöjd 8-10 cm. Inskriften är tämligen vittrad. Svag imålning. För skiss se inskannat bokuppslag under Referenser."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Österhaninge socken i Haninge kommun (Stockholms län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Flack sank moränmark. Skogsmark (övervägande barrskog)."
Vill du se flera runstenar i Österhaninge socken eller Haninge kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.112173
Longitud: 18.1684
Lämnings-ID: L2014:9333
Riksantikvarieämbetets ID: Österhaninge 477:1
Sveriges runinskrifter: Sö260, (Södermanlands runinskrifter))
Plats: Södra betby
Placering:
Föremål: Runsten
Material:
Runristare: Björn 2 eller -björn (A)
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Haninge
Socken: Österhaninge
Riksantikvarieämbetets information: » L2014:9333