Runsten Sö261, L2014:9067 i Österhaninge
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, ljusgrå gnejs, 2,4 m h, 0,6 m br (NNÖ-SSV) och 0,3 m tj. Runhöjd 8-12 cm. Ristningen är på SÖ sidan. Enligt Sveriges Runinskrifter kan ej någon språklig mening dras från runorna. Dessa förefaller vara gjorda i dekorativt syfte."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Österhaninge socken i Haninge kommun (Stockholms län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Ö sluttning intill lermark. Dikeskant."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"2 m VSV om åkerkant och 45 m NNV om vägkrök."
Vill du se flera runstenar i Österhaninge socken eller Haninge kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.111979
Longitud: 18.172822
Lämnings-ID: L2014:9067
Riksantikvarieämbetets ID: Österhaninge 473:1
Sveriges runinskrifter: Sö261, (Södermanlands runinskrifter))
Plats: Södra betby
Placering:
Föremål: Runsten
Material:
Runristare: Björn 2 eller -björn (A)
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Haninge
Socken: Österhaninge
Riksantikvarieämbetets information: » L2014:9067