Runsten Sö26, L2014:8856 i Österhaninge
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Fasti ok Óspakr/Áspakr létu reisa stein at Sighvat, bróður sinn. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, fragment av, ca 0,6 m h, 1,06 m br och 0,1-0,3 m tj. Nu (1981) ikullfallen åt N med inskriptionssidan uppåt. Av runslingan synes endast nedersta delen. Runtecknen är 9-10 cm h och 2,3 mm djupt inhuggna. I målad."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Österhaninge socken i Haninge kommun (Stockholms län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"S foten av berghöjd. Åkerkant."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"2,5 m NV om åkerkant och ca 10 m ÖNÖ om åkerkant."
Vill du se flera runstenar i Österhaninge socken eller Haninge kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.134707
Longitud: 18.176877
Lämnings-ID: L2014:8856
Riksantikvarieämbetets ID: Österhaninge 412:1
Sveriges runinskrifter: Sö26, (Södermanlands runinskrifter))
Plats: Ytterstene
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Gnejs
Runristare: Tore 1 (A)
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Haninge
Socken: Österhaninge
Riksantikvarieämbetets information: » L2014:8856