Runsten SöFv1959;262, L2014:8828 i Österhaninge
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Auðgunnr(?) ok Arngerðr/Arngeirr létu reisa ... ... ... ... bróður sinn. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, 2,3 m h, 1 m br (NV-SÖ) och 0,5 m tj. Ljus gnejs. På träffades 1956 vid dikesgrävning. Enligt upplysningstavla lyder inskriptionen: "Ödgunn (?) och Arngärd läto resa sten efter ... sin broder.""
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Österhaninge socken i Haninge kommun (Stockholms län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Moränsluttning åt NÖ. Tomtmark."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"5 m SÖ om väg (NÖ-SV)."
Vill du se flera runstenar i Österhaninge socken eller Haninge kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.128158
Longitud: 18.142848
Lämnings-ID: L2014:8828
Riksantikvarieämbetets ID: Österhaninge 510:1
Sveriges runinskrifter: SöFv1959;262,
Plats: Lövhagen
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Gnejsgranit
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Haninge
Socken: Österhaninge
Riksantikvarieämbetets information: » L2014:8828