Runsten Sö244, L2014:5198 i Västerhaninge
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Guðbjôrn reisti/reist .../at(?) ... ... uikskr ru rubr. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, 1,6 m h och 1,3 m br och 0,5 m tj. Runhöjden är 1 cm."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Västerhaninge socken i Haninge kommun (Stockholms län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Plan moränmark. Tomtmark."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"I gravfält (RAÄ-nr Västerhaninge 75:1)."
Vill du se flera runstenar i Västerhaninge socken eller Haninge kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.114433
Longitud: 18.061584
Lämnings-ID: L2014:5198
Riksantikvarieämbetets ID: Västerhaninge 75:2
Sveriges runinskrifter: Sö244, (Södermanlands runinskrifter))
Plats: Tuna
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Gråsten
Runristare: Halvdan (A)
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Haninge
Socken: Västerhaninge
Riksantikvarieämbetets information: » L2014:5198