Runsten L2014:5016 i Västerhaninge 🇬🇧
Även känd som Ribbystenen
Foto av Runsten L2014:5016 i Västerhaninge
Foto av Runsten L2014:5016 i Västerhaninge
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Sveinn lét reisa stein at Hróðgísl, fôður sinn. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, 1,4 m h, 1,2 m br och 0,25 m tj. Inskriptionen vetter åt SV. Runtecknen är 8-13 cm h och 2-3, mm djupt inhuggna."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Västerhaninge socken i Haninge kommun (Stockholms län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Vägbank"
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Invid och N om gångväg (SÖ-NV)."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.118492
Longitud: 18.110614
Lämnings-ID: L2014:5016
Riksantikvarieämbetets ID: Västerhaninge 205:1
Sveriges runinskrifter: Sö240 (Södermanlands runinskrifter))
Plats: Ribby
Placering:
Föremål: Runsten
Material:
Runristare: Amunde (A)
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn: Ribbystenen
Län: Stockholms
Kommun: Haninge
Socken: Västerhaninge
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/e2cc049b-b9a3-4ac2-9f0d-b9a86f7bab86