Runsten Sö236, L2014:4681 i Österhaninge
Även känd som Vräkstenen
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Hôskuldr(?) ok Steinhildr létu reisa stein eptir Steinbjôrn, góðan. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, runor i flyttblock, 2x1,5x1,5 m st. Runorna är inhuggna i den tämligen plana V-sidan, vilken är ganska söndervittrad. Tecknen är 11-12 cm h och 2-3 mm dj."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Österhaninge socken i Haninge kommun (Stockholms län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"S-sluttande moränmark Ö om hällmarksområde. Skogsmark (blandskog)."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"På gravfält (RAÄ-nr Västerhaninge 413:1)."
Vill du se flera runstenar i Österhaninge socken eller Haninge kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.106567
Longitud: 18.155971
Lämnings-ID: L2014:4681
Riksantikvarieämbetets ID: Västerhaninge 413:2
Sveriges runinskrifter: Sö236, (Södermanlands runinskrifter))
Plats: Alvsta
Placering:
Föremål: Jordfast stenblock
Material:
Runristare: Björn 2 eller -björn (A)
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn: Vräkstenen -
Län: Stockholms
Kommun: Haninge
Socken: Österhaninge
Riksantikvarieämbetets information: » L2014:4681