Runsten Sö237, L2014:4326 i Västerhaninge
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Þórir ok Þegn létu reisa stein þenna eptir Fastbjôrn, fôður Þegns, ok Ônund, son sinn. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, 1,8 m h, 1,2 m br och 0,3 m tj. Runtecknen är 9 cm höga och 2 mm dj. Inskriptionen vätter mot SV. Runorna tolkas: "Tove och Tägn läto resa denna sten efter Fastbjörn, Tägns fader och (Tove efter) Anund sin son"."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Västerhaninge socken i Haninge kommun (Stockholms län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"S-sluttande tomtmark."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Omedelbart N om uppfartsväg."
Vill du se flera runstenar i Västerhaninge socken eller Haninge kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.102425
Longitud: 18.11544
Lämnings-ID: L2014:4326
Riksantikvarieämbetets ID: Västerhaninge 259:1
Sveriges runinskrifter: Sö237, (Södermanlands runinskrifter))
Plats: Fors
Placering:
Föremål: Runsten
Material:
Runristare: Halvdan (A)
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Haninge
Socken: Västerhaninge
Riksantikvarieämbetets information: » L2014:4326