Runsten Sö241, L2014:4217 i Västerhaninge
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Végísl ok Geirhjalmr létu reisa stein eptir bróður sinn Guðbjôrn. ...bjôrn hjó stein. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, 1,63 m h, 1,24 m br och 0,4 m tj. Inskriptionssidan vetter åt S. Runhöjd 9-10 cm. Stenen är vitmålad och skyltad. Runtexten tolkas: "Vigils och Gerhjälm läto resa sten efter broder sin, Gudbjörn"."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Västerhaninge socken i Haninge kommun (Stockholms län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Krön av bergig moränhöjd. Skogsmark (gles blandskog)."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"3 m NNV om väg."
Vill du se flera runstenar i Västerhaninge socken eller Haninge kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.114856
Longitud: 18.038028
Lämnings-ID: L2014:4217
Riksantikvarieämbetets ID: Västerhaninge 87:1
Sveriges runinskrifter: Sö241, (Södermanlands runinskrifter))
Plats: Skogs-ekeby
Placering:
Föremål: Runsten
Material:
Runristare: Björn 2 eller -björn (S)
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Haninge
Socken: Västerhaninge
Riksantikvarieämbetets information: » L2014:4217