Runsten Sö242, L2014:4160 i Västerhaninge
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Auða reisti stein at Harald, bónda sinn, ok Fastlaug at fôður sinn. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, 2 m h, 1,1 m br, samt 0,35 m tj. Runhöjd 10-20 cm. I mitten är ett kors ristat. Runstenen är väl bevarad. Runorna är ifyllda med rött och syns tydligt."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Västerhaninge socken i Haninge kommun (Stockholms län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Tomtmark"
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"3,5 m SÖ om väg."
Vill du se flera runstenar i Västerhaninge socken eller Haninge kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.092084
Longitud: 18.072751
Lämnings-ID: L2014:4160
Riksantikvarieämbetets ID: Västerhaninge 7:1
Sveriges runinskrifter: Sö242, (Södermanlands runinskrifter))
Plats: Stav
Placering:
Föremål: Runsten
Material:
Runristare: Björn 2 eller -björn (A)
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Haninge
Socken: Västerhaninge
Riksantikvarieämbetets information: » L2014:4160