Runsten Sö273, L2014:4147 i Österhaninge
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Signjótr reisti stein at Sigrøð, fôður sinn, Sibba bróður. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, 1,25 m , 1 m br och 0,1-0,2 m tj. Inskriptionens sida vetter åt VSV. Runorna är 5,5-10 cm höga och ca 2 mm djupt inhuggna. Imålad. Texten tolkas: "Signjut reste stenen efter Sigröd, sin fader, Sibbes broder". För skiss se inskannat bokuppslag under Referenser."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Österhaninge socken i Haninge kommun (Stockholms län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Vägkant, gammalt grustag."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"2 m NNÖ om enskild körväg och 20 m ÖSÖ om Stockholm-Dalarövägen."
Vill du se flera runstenar i Österhaninge socken eller Haninge kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.131714
Longitud: 18.191718
Lämnings-ID: L2014:4147
Riksantikvarieämbetets ID: Österhaninge 435:1
Sveriges runinskrifter: Sö273, (Södermanlands runinskrifter))
Plats: Valsta
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Gråsten
Runristare: Amunde (A)
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Haninge
Socken: Österhaninge
Riksantikvarieämbetets information: » L2014:4147