Runsten Sö272, L2014:4020 i Österhaninge
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Þorfastr lét reisa stein þenna eptir Halfdan, son/Sona sinn/son. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten 1,71 m h, 1,53 m br och 0,24-0,08 m tj (N-S). Runorna är 13-10 cm h. Den ristade sidan vändes åt vänster. Texten är delvis oläslig på grund av att stenen är söndervittrad i ytan. Texten tolkas: "Trofast lät resa denna sten efter Halvdan, sin son"."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Österhaninge socken i Haninge kommun (Stockholms län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Flack lermark. Åkermark."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"37 m NV om väg."
Vill du se flera runstenar i Österhaninge socken eller Haninge kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.18738
Longitud: 18.156239
Lämnings-ID: L2014:4020
Riksantikvarieämbetets ID: Österhaninge 117:1
Sveriges runinskrifter: Sö272, (Södermanlands runinskrifter))
Plats: Upp-norrby
Placering: I en åker 400 m N Söderby gård.
Föremål: Runsten
Material: Gnejs
Runristare: Halvdan (A)
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Haninge
Socken: Österhaninge
Riksantikvarieämbetets information: » L2014:4020