Runsten L2014:3939 i Österhaninge 🇬🇧
Även känd som Korsstenen
Foto av Runsten L2014:3939 i Österhaninge
Foto av Runsten L2014:3939 i Österhaninge
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"... ... ... ... "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, ikullfallen åt S, tidigare 1,5 m h, 1,5 m br (Ö-V) och 0,3 m tj. Ristningsytan finns på den flata nuvarande ovansidan. Starkt vittrad, endast ett kors är synligt, ca 45x45 cm st. Tveksam runristning, inga runor är synliga. Korset förefaller ha något tunna linjer. Enl excerpt har namnet "Birka" tidigare kunnat urskiljas."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Österhaninge socken i Haninge kommun (Stockholms län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"N foten av moränbunden bergrygg (Ö-V). Skogsbryn intill åkermark."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"2 m S om åkerkant (Ö-V)."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.133063
Longitud: 18.157362
Lämnings-ID: L2014:3939
Riksantikvarieämbetets ID: Österhaninge 167:1
Sveriges runinskrifter: Sö264 (Södermanlands runinskrifter))
Plats: Hässlingby
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Grovkornig gnejs
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn: Korsstenen
Län: Stockholms
Kommun: Haninge
Socken: Österhaninge
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/9882ffac-2c9b-4319-99a5-873fc4e42327