Runsten Sö27, L2014:3687 i Österhaninge
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Gunna ok Tófi ok ... ... ... ... ..., bróður sinn. Guð hjalpi. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, granit, 1,82 m h, 1,25 m br och 0,2 m tj. Runorna är 11 cm h och 0,5-1 cm dj. Ristningsytan vetter mot V. Stenen är omålad."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Österhaninge socken i Haninge kommun (Stockholms län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Skogsmark"
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"3 m SÖ om promenadstig."
Vill du se flera runstenar i Österhaninge socken eller Haninge kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.167009
Longitud: 18.141118
Lämnings-ID: L2014:3687
Riksantikvarieämbetets ID: Österhaninge 306:1
Sveriges runinskrifter: Sö27, (Södermanlands runinskrifter))
Plats: Sör-husby
Placering: På Vagnhärads fd kommunalkontors tomt, Länsmansvägen 1.
Föremål: Runsten
Material: Gråsten
Runristare: Tore 1 (A)
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Haninge
Socken: Österhaninge
Riksantikvarieämbetets information: » L2014:3687