Runsten Sö268, L2014:3556 i Österhaninge
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Hjalmviðr reisti stein at Þorgaut, son sinn. Ámundi risti rúnar. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, ljusgrå gnejs, 1,8 m h, 0,7 m br (NNÖ-SSV) och 0,2 m tj. Ristningen är på SÖ sidan. Runhöjd 8-10 cm. Imålad. Inskriften tolkas: "Hjälmvid reste stenen efter Torgöt sin son. Amunde ristade runorna". För skiss se inskannat bokuppslag under Referenser. Stenen funnen på åker SÖ om gården."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Österhaninge socken i Haninge kommun (Stockholms län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"S slutting. Tomtmark."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"1 m Ö från husgavel, 3 m S om gårdsväg (Ö-V)."
Vill du se flera runstenar i Österhaninge socken eller Haninge kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.182867
Longitud: 18.155573
Lämnings-ID: L2014:3556
Riksantikvarieämbetets ID: Österhaninge 301:1
Sveriges runinskrifter: Sö268, (Södermanlands runinskrifter))
Plats: Söderby
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Ljusgrå gnejs
Runristare: Amunde (S)
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Haninge
Socken: Österhaninge
Riksantikvarieämbetets information: » L2014:3556