Runsten Sö265, L2014:3263 i Österhaninge
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Gási(?) reisti stein at Ôzur, son sinn, ok at Ulf. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, grå granit, 1,4 m h och 0,8 m br (N-S), samt 0,2 m tj. Runhöjd 15 cm. Ristningen vetter mot V. Texten tolkas: "Gåse reste stenen efter Assur, sin son, och efter Ulv.""
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Österhaninge socken i Haninge kommun (Stockholms län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Svagt SÖ sluttande lerdal ned mot bäcklopp. Åkermark."
Vill du se flera runstenar i Österhaninge socken eller Haninge kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.143686
Longitud: 18.206451
Lämnings-ID: L2014:3263
Riksantikvarieämbetets ID: Österhaninge 348:1
Sveriges runinskrifter: Sö265, (Södermanlands runinskrifter))
Plats: Högsta
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Gråsten
Runristare: Åsbjörn (A)
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Haninge
Socken: Österhaninge
Riksantikvarieämbetets information: » L2014:3263