Runsten L2013:8650 i Österhaninge
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, Sö ATA322-4237-2011, grå gnejs med röda körtlar, 1,5 m h, 1,15 m br och 0,15-0,40 m tj. Runhöjd: 9-11 cm. Ristningen är djupt huggen och mycket tydlig. Två ord är ristade på den Ö sidan. Ornamentiken består av en drakslinga som omger ett kors på stenens mitt. Tolkning: Gunnar och Ulv och Sighjälm lät resa stenen efter Halvdan, sin fader. Gud hjälpe hans ande. Påträffad år 2011 intill åkerholmens N kant ca 17 m N om nuvarande plats. Fragmentet (V hörnet, dvs högra hörnet sett framifrån) hittades på ungefär samma ställe året därpå. (Besiktning 2017)"
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Österhaninge socken i Haninge kommun (Stockholms län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Tomtmark."
Vill du se flera runstenar i Österhaninge socken eller Haninge kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.151129
Longitud: 18.24918
Lämnings-ID: L2013:8650
Riksantikvarieämbetets ID: Österhaninge 801
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Haninge
Socken: Österhaninge
Riksantikvarieämbetets information: » L2013:8650