Runsten L2013:8649 i Österhaninge
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runstensfragment, grå gnejs, 0,97x0,66 m st och 0,19 m tj. Ristningen är delvis mycket nött och består av en kantföljande runslinga med 7 cm höga runor samt delar av ett kors. Svaga spår av runor finns även vid den motsatta kanten. Tolkning: "... (efter) sin ... Hjälmvid ..." Hittad under en trätrappa till en gammal bagarstuga. Ena sidan av stenen är blanknött, vilket visar att den måste ha legat som trappsten under lång tid. (Besiktning 2017, lst dnr 43112-32948-2016)"
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Österhaninge socken i Haninge kommun (Stockholms län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Tomtmark."
Vill du se flera runstenar i Österhaninge socken eller Haninge kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.191479
Longitud: 18.157849
Lämnings-ID: L2013:8649
Riksantikvarieämbetets ID: Österhaninge 800
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Haninge
Socken: Österhaninge
Riksantikvarieämbetets information: » L2013:8649