Hällristning L2014:8994 i Österhaninge 🇬🇧
Även känd som Runmarsvreten
Foto av Hällristning L2014:8994 i Österhaninge
Foto av Hällristning L2014:8994 i Österhaninge
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"... ... Gunna létu hôggva stein þenna ok brú þessa ... ... ... sína. "
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runhäll, svårt vittrad, 2 m ovan markytan, största bredd 1,5 m. Runstorlek 9-10 cm (rapport av Sven B F Jansson 16/3-64). Vid undersökning framkom att ristningens höjd är 160 cm, största bredd 118 cm, runornas storlek 10 cm. Stora partier av ristningsytan har flagnat bort. Intill och V om ristningen är i strandkanterna av bäcken stensamlingar som kan vara landfästena till den bro som omtalas i runtexten. Ristningen uppmålades 1980 genom Runverket. Den är nu skyltad. Runtexten lyder enligt denna: "---(och) Gunna läto hugga denna sten och (göra) denna bro---". Ristningen upptäcktes av Harry Runqvist. På en gammal karta hade Runqvist funnit namnet "Runwreten". P.g.a. namnet genomsökte han området och påträffade ristningen."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Österhaninge socken i Haninge kommun (Stockholms län).
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"35 m Ö landsvägen Handen-Sarda, 5 m Ö om liten bäck. En parkeringsplats finns på vägen V sida, rakt V om ristningen."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.150442
Longitud: 18.179891
Lämnings-ID: L2014:8994
Riksantikvarieämbetets ID: Österhaninge 498:1
Sveriges runinskrifter: SöSb1965;19
Plats: Runmarsvreten, berga
Placering:
Föremål: Lodrät berghäll
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn: Runmarsvreten
Län: Stockholms
Kommun: Haninge
Socken: Österhaninge
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/822d8015-1aa2-4949-9e7a-a21f263a1c76