Hällristning L2014:5303 i Västerhaninge
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristningsområde, 7x3 m (NNÖ-SSV), bestående av 3 hällristningsförekomster (A-C). Hällristning (A), 1,0x0,9 m (N-S), bestående av 1 skepp, 1 ränna och 13 skålgropar. Skeppet är 86 cm l, av dubbellinjetyp med bemannings- och spantstreck. Vittrad. Rännan är 2 cm l och sammanbinder två skålgropar. Skålgroparna är 3-7 cm diam och 0,5-1,5 cm dj. Belägen på N-sluttning av hällrygg. 2,6 m S om hällristning (A) är: Hällristning (B), 1,7x0,2 m (NNV-SSÖ), bestående av 3 skålgropar, 3-5 cm diam och 0,5 cm dj. Belägen på hällryggens sluttning. (Tidigare registrerad som Raä nr 362:2.) 3,5 m NÖ om hällristning (A) är: Hällristning, bestående av 1 skålgrop, 5 cm diam och 0,5 cm dj. Belägen på Ö-sluttande häll. Ny beskrivning vid arkeologisk specialinventering utförd av Botark år 2015. (Raä dnr: 3.4.2-3479-2015)"
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Västerhaninge socken i Haninge kommun (Stockholms län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Hagmark."
Vill du se flera runstenar i Västerhaninge socken eller Haninge kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.119603
Longitud: 18.117486
Lämnings-ID: L2014:5303
Riksantikvarieämbetets ID: Västerhaninge 362:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Haninge
Socken: Västerhaninge
Riksantikvarieämbetets information: » L2014:5303