Hällristning Sö270, L2014:3339 i Österhaninge
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Farbjôrn/Freybjôrn lét hôggva stein at Háulf, son sinn. Halfdan hjó rúnar. "
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runhäll, ristningsytan är 1,65 m h och 1,05 m br (Ö-V). Gnejs. Vetter åt S. Runhöjd 7-12 cm h."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Österhaninge socken i Haninge kommun (Stockholms län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"S kanten av berghäll på S-sluttningen av moränbunden berghöjd.Tomtmark."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"2 m N om NV hörnet av stuga."
Vill du se flera runstenar i Österhaninge socken eller Haninge kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.167911
Longitud: 18.236478
Lämnings-ID: L2014:3339
Riksantikvarieämbetets ID: Österhaninge 140:1
Sveriges runinskrifter: Sö270, (Södermanlands runinskrifter))
Plats: Tyresta
Placering:
Föremål: Bergvägg
Material:
Runristare: Halvdan (S)
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Haninge
Socken: Österhaninge
Riksantikvarieämbetets information: » L2014:3339