Hällristning L2013:7131 i Västerhaninge
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runristning på häll, sentida. På en Ö-sluttande häll ristade ett flertal scouter i samband med ett stort scoutmöte, Viking 95, denna häll 1995. Ornamentiken är en drakslinga krönt med tjädertupp. Kalle runristare har gjort förlagan. Texten lyder: Scouter ristade denna sten under viking nittiofem, Kalle ritade. (Annan inventering 2015)"
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Västerhaninge socken i Haninge kommun (Stockholms län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Ö-sluttande moränmark med bergi idangen. Skogsmark (gles blandskog)."
Vill du se flera runstenar i Västerhaninge socken eller Haninge kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.064932
Longitud: 18.098764
Lämnings-ID: L2013:7131
Riksantikvarieämbetets ID: Västerhaninge 644
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Övrig kulturhistorisk lämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Haninge
Socken: Västerhaninge
Riksantikvarieämbetets information: » L2013:7131