Runsten L2007:9943 i Hammarö 🇬🇧
Även känd som Hovlandastenen
Foto av Runsten L2007:9943 i Hammarö
Foto av Runsten L2007:9943 i Hammarö
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Bjôrn reisti stein þenna eptir Ásgeir, sinn ... "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, röd granit, 0.86 m h, 0.48 m br vid basen (ÖNÖ-VSV),avsmalnande mot toppen intill 0.12 m br och ca 0.15 m tj. Inskriftpåden mot NNV vettande sidan. Runor i två intill varann stående rader,från basen till toppen. Runhöjd 10-11 cm. Stenen är fragmentarisk.Denhar numera som stöd på baksidan en 0.5 m h, 0.1x0.15 m st huggen stenmed vilken den är fäst med två järndubbar.Invid runstenen finns en beskrivande skylt uppsatt av Värmlandsmuseum, Karlstad. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Hammarö socken i Hammarö kommun (Värmlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Gammal åkerkant."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"14 m VNV om NNV hörn av garage, ca 4 m SÖ om väg."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.316325
Longitud: 13.532445
Lämnings-ID: L2007:9943
Riksantikvarieämbetets ID: Hammarö 1:1
Sveriges runinskrifter: Vr3 (Värmlands runinskrifter))
Plats: Västra hovlanda
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Röd gnejs
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn: Hovlandastenen
Län: Värmlands
Kommun: Hammarö
Socken: Hammarö
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/9fe670fb-75f6-41c3-976d-60472a5c06ea