Runsten DR354, L1997:6367 i Kvibille
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Efi ok Þorgautr þeir lôgðu stein yfir Þorlak. Guð hjalpi sál hans. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, granit, 1.67 m l och 0.8 m br. Runstenen är inmurad liggande. Runorna huggna i en slinga runt stenens kanter, 7-8 cm h. Runorna ifyllda med svart färg."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Kvibille socken i Halmstad kommun (Hallands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Kyrka och kyrkogård."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"S korväggens yttre mur, 9 m från kyrkans Ö ände."
Vill du se flera runstenar i Kvibille socken eller Halmstad kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 56.78446
Longitud: 12.833408
Lämnings-ID: L1997:6367
Riksantikvarieämbetets ID: Kvibille 31:1
Sveriges runinskrifter: DR354,
Plats: Kvibille kyrka
Placering:
Föremål: Gravhäll
Material: Granit
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Hallands
Kommun: Halmstad
Socken: Kvibille
Riksantikvarieämbetets information: » L1997:6367