Runsten DR352, L1996:3956 i Vapnö
Även känd som Vapnöstenen
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"... reistu stein eptir ... Kristr hjalpi sál hans. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, granit, 0.73 m h, 0.36 m br (NNÖ-SSV) och 0.37 m tj. Rektangulär genomskärning,plan topp. Ristning mot den mot SÖ vettandesidan. Runhöjd, 7-13 cm. Röd imålning som bleknatoch nästan är borta. Mellan de båda runraderna ären järnkrampa, 0.25 m från toppen, islagen. Lutaråt S och omgärdas av fyra gatukantstenar,0.92x1.25 m st (NNÖ-SSV). Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Vapnö socken i Halmstad kommun (Hallands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Plan mark. Tomtmark."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"3.8 m SV om V flygels SÖ hörn."
Vill du se flera runstenar i Vapnö socken eller Halmstad kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 56.712831
Longitud: 12.840763
Lämnings-ID: L1996:3956
Riksantikvarieämbetets ID: Vapnö 6:1
Sveriges runinskrifter: DR352,
Plats: Vapnö
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Granit
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn: Vapnöstenen -
Län: Hallands
Kommun: Halmstad
Socken: Vapnö
Riksantikvarieämbetets information: » L1996:3956