Runristning L1996:1880 i Söndrum
Arkeologisk beskrivning av runristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1) Stensättning (?), rund, 4 m diam och 0.4 mh. Övertorvad med i ytan talrika stenar, 0.3-0.5m st. Kantkedja,0.2-0.4 m h, av 0.3-0.7 m ststenar.15 m N om nr 1 är:2) Rest sten med sentida ristning. Stenen är 0.8m h, 0.4 m br och 0.1 m tj. Ristningenefterliknar runor. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runristningens geografiska plats
Runristningen finns i Söndrum socken i Halmstad kommun (Hallands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Krön av moränhöjd. Tomtmark."
Runristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"13 m S om SÖ hörnet av bostadshus och 2 m Nom NÖ hörnet av bostadshus."
Vill du se flera runstenar i Söndrum socken eller Halmstad kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 56.658138
Longitud: 12.774861
Lämnings-ID: L1996:1880
Riksantikvarieämbetets ID: Söndrum 30:2
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Övrig kulturhistorisk lämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Hallands
Kommun: Halmstad
Socken: Söndrum
Riksantikvarieämbetets information: » L1996:1880