Hällristning L2003:5053 i Svedvi 🇬🇧
Foto av Hällristning L2003:5053 i Svedvi
Foto av Hällristning L2003:5053 i Svedvi
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning i block 2.6x2.5x1.6 m, bestående av 5 skepp, 2 fragment och 60 skålgropar. Skeppen är 27-73 cm långa, 1 av enkel linjetyp och 4 av dubbel linjetyp med bemanningsstreck. Fragmenten är 9-12 cm långa. Skålgroparna är 3-7 cm diam och 0.5-3 cm djupa. 2 av dessa är sammanbundna med en 4 cm läng ränna. Från en skålgrop utgår en 6 cm lång ränna. Belägen på blockets NNÖ- sluttande översida. Figurerna målades, fotograferades och kalkerades i samband med dokumentationen. (RAÄ dnr 321-330-2006)."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Svedvi socken i Hallstahammar kommun (Västmanlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Låg avsats invid flack mark. Impediment. Hagmark."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"14 m S om vägkorsning."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.578099
Longitud: 16.270808
Lämnings-ID: L2003:5053
Riksantikvarieämbetets ID: Svedvi 151:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västmanlands
Kommun: Hallstahammar
Socken: Svedvi
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/a7e599ed-8e60-4ca5-b51b-d94c54502d3b