Hällristning L2003:4897 i Svedvi 🇬🇧
Foto av Hällristning L2003:4897 i Svedvi
Foto av Hällristning L2003:4897 i Svedvi
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning i block 2.0x1.8x1.0 m bestående av 9 skepp, 1 fotsula, 1 fragment och 36 skålgropar. Skeppen är 14-60 cm långa, 1 av enkel linjetyp med bemanningsstreck och 8 av dubbellinjetyp varav 7 med bemanningsstreck. Fotsulan är 22x8 cm, helt uthuggen och med tår. Fragmentet är 6 cm långt. Skålgroparna är 3-5 cm diam och 0.5-1.5 cm djupa. Belägen på Ö-sluttning av block. Bortsprängd del av samma block som RAÄ 151:1. Figurerna målades, fotograferades och kalkerades i samband med dokumentationen. (RAÄ dnr 321-330-2006)."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Svedvi socken i Hallstahammar kommun (Västmanlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Låg avsats invid flack mark. Impediment."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"7 m ÖSÖ om landsväg Berga-Borgby. 1.2 m SÖ RAÄ 151:1 och 3 m NV om åkerkant."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.578099
Longitud: 16.270808
Lämnings-ID: L2003:4897
Riksantikvarieämbetets ID: Svedvi 151:2
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västmanlands
Kommun: Hallstahammar
Socken: Svedvi
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/716350b3-9fcc-41ea-bf6d-c77b67fb5cee